Home

Welkom op de website bij het boek Ontwikkelingsstoornissen bij leerlingen: specifieke begeleiding door de docent.

In het onderwijs krijgen docenten steeds vaker te maken met kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Scholen kunnen hierop inspelen door een zorgcoördinator aan te stellen die extra begeleiding geeft. Daarnaast vragen deze kinderen ook vaak om specifieke begeleiding door de docent. Om deze kinderen adequaat te kunnen begeleiden is  kennis van zaken een vereiste. Docenten uit het reguliere onderwijs hebben hiervoor vaak niet de benodigde scholing. Dit boek biedt ondersteuning bij het opvullen van dit hiaat.

Met deze website wordt een indruk gegeven van wat het boek u kan bieden. Tevens biedt het de mogelijkheid om direct een bestelling te plaatsen. Mocht u na het bezoeken van deze website nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen.

Luuk van Langen